NEW NASTY LOGO WHITE

PENAFIAN

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat-syarat berikut. Definisi berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Bagi tujuan Penafian ini:

  • Syarikat (dirujuk sebagai “Syarikat”, “Kami”, atau “Kita” dalam Penafian ini) merujuk kepada NSTY Worldwide Sdn Bhd, Level 19, Tower H, Empire City Damansara, Jalan Damansara, Damansara Perdana, PJU 8, 47820 Petaling Jaya, Selangor.
  • Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.
  • Anda bermaksud individu yang mengakses Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain yang bagi pihaknya individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana-mana yang berkenaan.
  • Laman Web merujuk kepada Truenasty, yang boleh diakses dari https://truenasty.com/
Penafian

Maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja.

Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan Perkhidmatan.

Dalam apa jua keadaan, Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit, atau sampingan atau sebarang kerosakan walau apa pun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan. 

Syarikat berhak untuk membuat penambahan, penghapusan, atau pengubahsuaian terhadap kandungan Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. 

Syarikat tidak menjamin bahawa Perkhidmatan bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

2.2 Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menyalin, menyimpan, menghoskan, menghantar, menggunakan, menerbitkan atau mengedarkan sebarang bahan yang terdiri daripada (atau berkait dengan) sebarang perisian pengintip, virus komputer, Trojan horse, cecacing, pengelog kekunci, rootkit atau perisian komputer berniat jahat yang lain.

2.3 Anda tidak boleh menjalankan sebarang aktiviti pengumpulan data secara sistematik atau automatik (termasuk tanpa had pengerekkan, perlombongan data, pengekstrakan data dan penuaian data) pada atau berkaitan dengan laman web ini tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada NSTY Worldwide.

2.4 Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menghantar atau mengirim komunikasi komersial yang tidak diminta.

2.5 Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada NSTY Worldwide.

Penafian Pautan Luar

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke laman web luar yang tidak disediakan atau dikendalikan oleh atau dalam apa-apa cara yang bergabung dengan Syarikat.

Sila ambil perhatian bahawa Syarikat tidak menjamin ketepatan, kesesuaian, ketepatan masa, atau kelengkapan sebarang maklumat di laman web luar ini.

Penafian Kesilapan dan Ketinggalan

Maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan adalah untuk panduan umum mengenai perkara-perkara yang menarik sahaja. Walaupun Syarikat mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa kandungan Perkhidmatan adalah terkini dan tepat, kesilapan boleh berlaku. Tambahan pula, memandangkan sifat undang-undang, peraturan dan peraturan yang sentiasa berubah, mungkin terdapat kelewatan, ketinggalan atau ketidaktepatan dalam maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan.

Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan, atau untuk hasil yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini.

Penafian Penggunaan Saksama

Syarikat mungkin menggunakan bahan berhak cipta yang tidak sentiasa dibenarkan secara khusus oleh pemilik hak cipta. Syarikat menyediakan bahan sedemikian untuk tujuan kritikan, komen, pelaporan berita, pengajaran, biasiswa, atau penyelidikan.

Syarikat percaya bahawa ini merupakan “penggunaan saksama” mana-mana bahan berhak cipta sedemikian sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 107 undang-undang Hak Cipta Amerika Syarikat.

Jika Anda ingin menggunakan bahan berhak cipta dari Perkhidmatan untuk tujuan Anda sendiri yang melampaui penggunaan saksama, Anda mesti mendapatkan kebenaran daripada pemilik hak cipta.

Penafian Pandangan yang Dinyatakan

Perkhidmatan mungkin mengandungi pandangan dan pendapat yang merupakan pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan dasar atau kedudukan rasmi mana-mana penulis, agensi, organisasi, majikan atau syarikat lain, termasuk Syarikat.

Komen yang diterbitkan oleh pengguna adalah tanggungjawab tunggal mereka dan pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya, liabiliti dan kesalahan untuk sebarang fitnah atau litigasi yang terhasil daripada sesuatu yang ditulis dalam atau sebagai hasil langsung daripada sesuatu yang ditulis dalam komen. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang diterbitkan oleh pengguna dan berhak untuk memadam sebarang komen atas apa jua sebab.

Penafian Tiada Tanggungjawab

Maklumat di Perkhidmatan disediakan dengan pemahaman bahawa Syarikat tidak terlibat dalam memberikan nasihat dan perkhidmatan undang-undang, perakaunan, cukai, atau profesional lain. Oleh itu, ia tidak harus digunakan sebagai pengganti untuk perundingan dengan penasihat perakaunan, cukai, undang-undang atau profesional yang kompeten.

Dalam apa jua keadaan, Syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, atau berbangkit walau apa pun yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses atau penggunaan atau ketidakmampuan untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Penafian "Gunakan Atas Risiko Sendiri"

Semua maklumat dalam Perkhidmatan disediakan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan kelengkapan, ketepatan, ketepatan masa atau hasil yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini, dan tanpa waranti apa-apa jenis, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan prestasi, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau sesiapa sahaja untuk sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan atau untuk sebarang kerosakan berbangkit, khas atau serupa, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Penafian ini, Anda boleh menghubungi Kami:

NSTY Worldwide Sdn. Bhd.

Level 19, Tower H, 
Empire City Damansara, 
Jalan Damansara, 
Damansara Perdana, PJU 8,
47820 Petaling Jaya, Selangor

Telephone: +6 016 -2493440

hello@nastyworldwide.com