NEW NASTY LOGO WHITE

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur Kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat Anda apabila Anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini. 

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan-perkataan yang huruf awalnya dikapitalkan mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat-syarat berikut. Definisi-definisi berikut akan mempunyai makna yang sama tidak kira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Bagi tujuan Dasar Privasi ini:

Akaun bermaksud akaun unik yang dibuat untuk Anda untuk mengakses Perkhidmatan kami atau bahagian-bahagian Perkhidmatan kami.

Affiliate bermaksud entiti yang mengawal, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan pihak, di mana “kawalan” bermaksud pemilikan 50% atau lebih daripada saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak untuk mengundi bagi pemilihan pengarah atau pihak berkuasa pengurusan lain.

Syarikat (dirujuk sebagai sama ada “Syarikat”, “Kami”, “Kita” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) merujuk kepada NSTY Worldwide Sdn Bhd, Level 19, Tower H, Empire City Damansara, Jalan Damansara, Damansara Perdana, PJU 8, 47820 Petaling Jaya, Selangor.

Cookies adalah fail kecil yang diletakkan pada komputer, peranti mudah alih atau mana-mana peranti lain Anda oleh laman web, yang mengandungi butiran sejarah penyemakan imbas Anda di laman web tersebut antara banyak kegunaannya.

Negara merujuk kepada: Malaysia

Peranti bermaksud mana-mana peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

Data Peribadi adalah sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.

Pembekal Perkhidmatan bermaksud mana-mana orang semula jadi atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ia merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diambil bekerja oleh Syarikat untuk memudahkan Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan digunakan.

Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, sama ada dijana oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

Laman Web merujuk kepada Truenasty, yang boleh diakses dari https://truenasty.com/

Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Mengumpul dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data yang Dikumpul

Data Peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti Anda. Maklumat pengenalan peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel
 • Nama pertama dan nama keluarga
 • Nombor telefon
 • Alamat, Negeri, Wilayah, Poskod, Bandar
 • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (contohnya alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, masa dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau dengan peranti mudah alih, Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih Anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, sistem operasi mudah alih Anda, jenis pelayar Internet mudah alih yang Anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang pelayar Anda hantar setiap kali Anda melawat Perkhidmatan kami atau apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau dengan peranti mudah alih.

Teknologi Penjejakan dan Cookies

Kami menggunakan Cookies dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti pada Perkhidmatan Kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi penjejakan yang digunakan adalah beacon, tag, dan skrip untuk mengumpul dan menjejaki maklumat dan untuk meningkatkan dan menganalisis Perkhidmatan Kami. Teknologi yang Kami gunakan mungkin termasuk:

 • Cookies atau Cookies Pelayar. Cookie adalah fail kecil yang diletakkan pada Peranti Anda. Anda boleh mengarahkan pelayar Anda untuk menolak semua Cookies atau untuk menunjukkan apabila Cookie sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika Anda tidak menerima Cookies, Anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami. Melainkan Anda telah melaraskan tetapan pelayar Anda supaya ia akan menolak Cookies, Perkhidmatan kami mungkin menggunakan Cookies.
  Web Beacons. Bahagian tertentu Perkhidmatan kami dan e-mel kami mungkin mengandungi fail elektronik kecil yang dikenali sebagai web beacons (juga dirujuk sebagai clear gif, pixel tag, dan single-pixel gif) yang membolehkan Syarikat, contohnya, mengira pengguna yang telah melawat halaman tersebut atau membuka e-mel dan untuk statistik laman web berkaitan yang lain (contohnya, merekodkan populariti bahagian tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).

Cookies boleh menjadi Cookies “Berterusan” atau “Sesi”. Cookies Berterusan kekal dalam komputer peribadi atau peranti mudah alih Anda apabila Anda offline, manakala Cookies Sesi dipadamkan sebaik sahaja Anda menutup pelayar web Anda. 

Kami menggunakan kedua-dua Cookies Sesi dan Berterusan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah:

Cookies Diperlukan / Penting

Jenis: Cookies Sesi

Ditadbir oleh: Kami

Tujuan: Cookies ini penting untuk menyediakan Anda dengan perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web dan untuk membolehkan Anda menggunakan beberapa cirinya. Ia membantu untuk mengesahkan pengguna dan mencegah penggunaan akaun pengguna yang menipu. Tanpa Cookies ini, perkhidmatan yang Anda minta tidak dapat disediakan, dan Kami hanya menggunakan Cookies ini untuk menyediakan Anda dengan perkhidmatan tersebut.

Cookies Dasar / Notis Penerimaan Cookies

Jenis: Cookies Berterusan

Ditadbir oleh: Kami

Tujuan: Cookies ini mengenal pasti jika pengguna telah menerima penggunaan cookies di Laman Web.

Cookies Fungsi

Jenis: Cookies Berterusan

Ditadbir oleh: Kami

Tujuan: Cookies ini membolehkan kami mengingati pilihan yang Anda buat apabila Anda menggunakan Laman Web, seperti mengingati butiran log masuk atau pilihan bahasa Anda. Tujuan Cookies ini adalah untuk memberikan Anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelakkan Anda perlu memasukkan semula pilihan Anda setiap kali Anda menggunakan Laman Web.

Untuk maklumat lanjut tentang cookies yang kami gunakan dan pilihan Anda mengenai cookies, sila layari Dasar Cookies kami atau bahagian Cookies dalam Dasar Privasi kami.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami, termasuk untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.
 • Untuk mengurus Akaun Anda: untuk mengurus pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data Peribadi yang Anda berikan boleh memberi Anda akses kepada fungsi berbeza Perkhidmatan yang tersedia kepada Anda sebagai pengguna berdaftar.
 • Untuk pelaksanaan kontrak: pembangunan, pematuhan dan pengambilan kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang telah Anda beli atau mana-mana kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.
 • Untuk menghubungi Anda: Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS, atau bentuk komunikasi elektronik yang setara yang lain, seperti pemberitahuan push aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi bermaklumat berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan yang dikontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.
 • Untuk memberi Anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah Anda beli atau pertanyakan melainkan Anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat sedemikian.
 • Untuk mengurus permintaan Anda: Untuk menghadiri dan mengurus permintaan Anda kepada Kami.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami boleh menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, penyahlaburan, penyusunan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset Kami, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran, atau prosiding yang serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.
 • Untuk tujuan lain: Kami boleh menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan untuk menilai dan meningkatkan Perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman Anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dalam situasi berikut:

 • Dengan Pembekal Perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dengan Pembekal Perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi Anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, mana-mana penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan Kami kepada syarikat lain.
 • Dengan Affiliate: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan Affiliate kami, dalam kes ini kami akan memerlukan Affiliate tersebut untuk menghormati Dasar Privasi ini. Affiliate termasuk syarikat induk kami dan mana-mana anak syarikat, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang Kami kawal atau yang berada di bawah kawalan bersama dengan Kami.
 • Dengan rakan perniagaan: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan rakan perniagaan kami untuk menawarkan Anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.
 • Dengan pengguna lain: apabila Anda berkongsi maklumat peribadi atau berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat tersebut mungkin dilihat oleh semua pengguna dan mungkin diedarkan secara awam di luar.
 • Dengan persetujuan Anda: Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi Anda untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan Anda.
Penyimpanan Data Peribadi Anda

Syarikat akan menyimpan Data Peribadi Anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi Anda setakat yang perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang terpakai), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk meningkatkan kefungsian Perkhidmatan kami, atau kami dikehendaki secara undang-undang untuk menyimpan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di mana-mana tempat lain di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna maklumat ini mungkin dipindahkan ke — dan disimpan di — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan lain anda di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Persetujuan anda kepada Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat sedemikian mewakili persetujuan anda kepada pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang munasabah yang diperlukan untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Memadam Data Peribadi Anda

You have the right to delete or request that We assist in deleting the Personal Data that We have collected about You.

Our Service may give You the ability to delete certain information about You from within the Service.

You may update, amend, or delete Your information at any time by signing in to Your Account, if you have one, and visiting the account settings section that allows you to manage Your personal information. You may also contact Us to request access to, correct, or delete any personal information that You have provided to Us.

Please note, however, that We may need to retain certain information when we have a legal obligation or lawful basis to do so.

Anda mempunyai hak untuk memadam atau meminta kami membantu dalam memadam Data Peribadi yang telah kami kumpulkan tentang Anda.

Perkhidmatan kami mungkin memberi Anda keupayaan untuk memadam maklumat tertentu tentang Anda dari dalam Perkhidmatan.

Anda boleh mengemas kini, meminda, atau memadam maklumat anda pada bila-bila masa dengan log masuk ke Akaun anda, jika anda mempunyai satu, dan melawat bahagian tetapan akaun yang membolehkan anda menguruskan maklumat peribadi anda. Anda juga boleh menghubungi kami untuk meminta akses, pembetulan, atau penghapusan sebarang maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami.

Sila ambil perhatian, bagaimanapun, bahawa kami mungkin perlu menyimpan maklumat tertentu apabila kami mempunyai kewajipan undang-undang atau asas yang sah untuk berbuat demikian.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Transaksi Perniagaan

Jika Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberi notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan menjadi tertakluk kepada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Di bawah keadaan tertentu, Syarikat mungkin dikehendaki untuk mendedahkan Data Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (contohnya mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan kepercayaan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Mematuhi kewajipan undang-undang
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Melindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Melindungi daripada liabiliti undang-undang
Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi anda adalah penting bagi kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Kami tidak dengan sengaja mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Jika anda adalah ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk mengeluarkan maklumat tersebut dari pelayan kami.

Jika kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat anda dan negara anda memerlukan persetujuan daripada ibu bapa, kami mungkin memerlukan persetujuan ibu bapa anda sebelum kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda klik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman pihak ketiga tersebut. Kami sangat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap laman yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis yang menonjol pada Perkhidmatan kami, sebelum perubahan berkuat kuasa dan mengemas kini tarikh “Kemas kini terakhir” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila ia disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, anda boleh menghubungi kami:

NSTY Worldwide Sdn. Bhd.

Level 19, Tower H, 
Empire City Damansara, 
Jalan Damansara, 
Damansara Perdana, PJU 8,
47820 Petaling Jaya, Selangor

Telephone: +6 016 -2493440

hello@nastyworldwide.com